Vi mennesker er en sammensat organisme.
Hvis noget ikke fungerer som det skal, bliver der ubalance. Resultatet er sygdom, smerter, træthed og utilpashed. Zoneterapi hjælper ofte til genoprettelse af balancen.

Under og på fødderne findes et fuldstændigt kort over hele kroppen. Hver del har en zone på fødderne som kaldes en reflekszone. Hvis der er ømhed i en reflekszone hænger det sammen med, at en del af kroppen ikke fungerer optimalt. Ved at behandle de ømme reflekszoner med specielle trykkombinationer, kan jeg påvirke organerne til at bedre kroppens funktion, og dermed genoprette kroppens balance.

Mange bruger zoneterapi, selv om de ikke har helbredsproblemer. De gør det for at vedligeholde en god sundhedstilstand og som forebyggende behandling.

Når du får en behandling
Rent praktisk foregår behandlingen ved at du ligger på en briks, hvor du har bare fødder. Du skal ikke have tøjet af og du har et tæppe over dig. Jeg sidder forenden af briksen og behandler hovedsageligt på fødderne, der smøres ind i creme. 

Det er en god ide, at have fødderne i varmt vand evt. med sæbe inden du møder op hos mig. Det kan være vanskeligt at behandle på fødder med udbredt hård hud og lignende medmindre de har været i blød”

Varigheden af en behandlingen afhænger lidt af hvad du ønsker – du kan vælge mellem 30 – 60 og 90 minutter.

Bruger du andre behandlingsformer eller ønsker at inddrage din praktiserende læge, vil jeg gerne samarbejde omkring den bedste løsning for dig.

Reaktioner
Reaktionerne kan være forskellige. Enhver reaktion hænger sammen med en bedre balance og almentilstand. Det er ikke muligt helt at forudsige kroppens måde at reagere på, da reaktionerne er individuelle.

Nogle typiske reaktioner kan være:

  • Afslappethed,
  • træthed og dyb søvn
  • Øget vandladning
  • Grumset mørk urin
  • Øget tarmfunktion
  • Ændring af afføringsmønster
  • Udskillelse af sekret gennem næse og svælg
  • Gamle skavanker, som ikke tidligere er blevet kureret, kan blusse op
  • Humørsvingninger

Disse reaktioner skal ikke opfattes som en forværring, men er tværtimod et tegn på , at behandlingerne giver resultat, og at bedring er på vej.

Det er vigtigt, at du drikker godt med vand det første døgn efter behandlingen.