Kranio Sakral Terapi
kan ved sin blide manipulation, afspænde den del af muskulatur og bindevæv, der påvirker nakke- og ryghvirvler og herved mindske generne. Afspændingen har endvidere en stor afbalancerende effekt på nervesystemet, hvilket er en af hemmelighederne bag den succes Kranio Sakral terapien kan have.

Et piskesmæld har næsten altid store sociale konsekvenser – den lidt uhåndgribelige diagnose er ofte svær at håndtere, for såvel den piskesmældsramte som for dennes omgivelser. Et piskesmæld kan ikke lægges i gips og derved synliggøres – tværtimod er der som regel overhovedet ingenting at se, og omgivelserne har – forståeligt nok – svært ved at begribe det levende helvede, som findes bag de trætte øjne. En typisk piskesmældsramt vil ofte bytte sin symptomsamling med enhver tænkelig gipsliggørelse! (kilde Stanley Rosenberg)

Hvad er piskesmæld
Et piskesmæld er den acceleration-decelerations mekanisme, der kan forekomme, med en pludselig kraftpåvirkning til nakken. Det forårsager en overstrækning og forstuvning af bløddelene i halshvirvelsøjlen – på engelsk kaldet whiplash.

Det typiske eksempel ses ved et bilsammenstød. Hvis du bliver påkørt bagfra, bliver hovedet slynget tilbage og derefter frem. Kører du ind i noget er det lige omvent, her slynges hovedet først frem og derefter tilbage. Generelt bliver nakken yderlig belastet, hvis hovedet er drejet Bevægelserne foregår ukontrolleret og med stor hastighed.

Piskesmæld kan også forekomme ved sportsskader som f.eks., hvor personer løber sammen eller ved hovedudspring. Den pludselige og ukontrollerede kraftpåvirkning forårsager en overstrækning af muskler, sener og led, som bedst kan sammenlignes med en forstuvning. Som ved andre forstuvninger fører det beskadigede væv til hævelse, stivhed og smerte.

Forskerne diskutere stadig om piskesmældsskaden er væsentlig forskellig fra andre skadesmekanismer ved muskulær/ligament overstrækning eller beskadigelse. Skaden kan i sjældne tilfælde være så alvorlig, at den medfører lammelse og invaliditet.

Skader
Den akutte piskesmældsskade: Karakteriseret ved nakkesmerter, stivhed i nakke regionen, hovedpine – oftest som spændingshovedpine. Der kan forekomme føleforstyrrelser ud i armen. Andre symptomer er svimmelhed, synsforstryrrelser, søvnforstyrrelser og synkebesvær.

Typisk vil smerterne og stivheden begynde at aftage i løbet af nogle dage til få uger

Den kroniske piskesmældsskade: Ud over ovennævnte symptomer kan der også forekomme hukommelsesbesvær, nedsat koncentrations-, formulerings,- og indlæringsevne, uoverkommelighedsfølelse, tristhed, nedsat sexuallyst. Den store vifte af symptomer sammenholdt med manglende fund ved undersøgelse hos patienter med kronisk piskesmældsskade gør tilgangen til patienten problematisk. Begrebet “Whiplash Associated Disorders” (WAD) har vundet indpas og beskriver det symptomkompleks associeret med piskesmældsskader.

Faresignaler, hvor man bør søge læge hurtigt:

 • Kortvarigt bevidstløs eller hukommelsestab.
 • Opkast, kvalme.
 • Stærke smerter i hoved eller nakke.
 • Sovende/stikkende fornemmelse eller smerte i armen, specielt hvis symptomerne er værre end i nakken.
 • Armen føles tung og uden kraft.

Tidligere bestod behandlingen af ro, blød halskrave og derefter langsom aktivering. Dette anbefales ikke i dag.

De senere videnskabelige undersøgelser peger på at det er meget vigtigt at informere og vejlede den tilskadekomne indenfor få dage. Informationen er vigtig for at komme i gang med at bruge nakken normalt, så hurtigt muligt. Aktivering af nakken bør ske indenfor 4 døgn efter uheldet.

Ved en piskesmældsskade sker der en overstrækning evt. brist af fibre i ledbånd og ledkapsler. Det kan medføre at nogle led i området bliver overbevægelige (hypermobile). Der vil i de fleste tilfælde også findes et eller flere led i nakken samt imellem skulderbladene, som bevæger sig for lidt. Frigøres de bliver den samlede bevægelighed fordelt på en sådan måde, at skaderne kan hele hurtigere. Der vil normalt også være ledsagende ømme muskler.
(kilde – Overlæge Henrik Skjødt & kiropraktor Sten Mortensen)

Situationer, hvor piskesmæld kan opstå:

 • Trafikulykke
 • Fald i forbindelse med glatføre
 • Vold – slag på hovedet
 • Fald fra høloft, trappe, hest mv.
 • Udspring på lavt vand
 • Fald fra puslebord og lignende
 • Alle fald fra højder
 • Voldsomt slag på haleben
 • Uheld på boldbanen eller ved anden idræt
 • Ved vanskelige fødsler

I alle situationer, hvor vi har modtaget et voldsomt slag mod kroppen, kan der opstå piskesmældssymptomer.

Få yderligere information om piskesmæld på www.whiplash.dk