Alternativ behandling rummer mange veje til sundhed – Kranio-Sakral Terapi er én af disse, som jeg finder fascinerende, udviklende og bekræftende, idet den med sin inviterende lethed i berøringen, møder kroppen som den er. Jeg er RAB registreret behandler indenfor Kranio Sakral Terapi og Zoneterapi.

Min uddannelse består af:

 • Fysiologi og anatomi
 • Sygdomslære
 • Psykologi
 • Kranio Sakral Terapi (ved Stanley & Trine Rosenberg, Silkeborg)
 • Visceral massage
 • Klassisk zoneterapi
 • Zoneterapi til børn
 • Posturologi
 • Øreakupunktur til smertelindring
 • NADA-metoden
 • Fysiologi og anatomi til hund og hest
 • Kranio sakral terapi til hund og hest

Specialkurser undervist af Osteopat Lotte Brath

 • Palpation (at mærke vævstyper med hænderne)
 • Sacrum (korsben)
 • M. Diaphragma (åndedrætsmuskulatur)
 • Nakkeproblematikker
 • Fascier (Bindevæv)

Specialkursus undervist af Osteopat Jan Lasota

 • Positional Release Teknikker


Kursus vedrørende zoneterapi og cancer
Undervist  af Bibiana Carrasco Domínguez, der født i Barcelona i 1956, uddannet læge i 1980 og har arbejdet som børne kirurg i Catalonien, Spanien, siden 1983. Hun arbejder endvidere på et hospital i Barcelona, som zoneterapeut, hvor hun giver zoneterapi til indlagte cancerbørn. Bibiana er tillige koordinator for et massør- og zoneterapi team, tilknyttet den spanske forening for cancerramte børn, Afanoc.

Upledger Institute – CST 1 & CST 2 – undervist af Ragnar A. Axelsson
Kursus vedrørende det interkranielle membransystem, durarør samt temporalknoglerne og spenoidalknoglen og dens berøringsflader.

Jeg deltager i kursus med udvidet førstehjælp hvert 2. år.

RAH-teknikker – undervist af Fysioterapeut David Bonde

Reciprok Antagonist Hæmning er en manuel behandlingsform,  hvor jeg ligger modstand mod den svage muskel, der kan udløser en reflektorisk afslapning af den stramme og forkortede eller overspændte muskel (antagonisten). Efterfølgende udspænder man den stramme muskel (passivt) hvorved den kan opnå sin normale hvilelængde og overaktiviteten kan mindskes. Jeg gentager teknikken, så ofte som der er bedring og bedringen skal komme med det samme. Ved denne behandlingsform har jeg mere fat end ved Kranio Sakral Terapien.


Kinesiotaping – undervist af Osteopat Jan Lasota
Her i klinikken bruges den holdbare CURE-TAPE. Se nedenstående beskrivelse fra producent.

CureTape is made of high-quality elastic cotton with an anti-allergic acrylic adhesive layer. Its ventilating and skin-friendly properties mean that the tape can be kept on for longer periods than would otherwise be possible. A ‘24-hour a day’ treatment is, for example, possible, enabling tissue to recover much more quickly after trauma. The tape is water resistant, so that the ‘patient’ can shower or swim as usual.

Certificeret behandler af hunde og heste
Uddannelsen indeholder fysiologi og anatomi af hund og hest – undervist af Dyrefysioterapeut Lene Jacobsen, samt kranio sakrale teknikker til hunde og heste undervist af Behandler Tove Nielsen, Naturgården.

RAB-godkendelse
En Registreret Alternativ Behandler er en behandler, som er medlem af en brancheforening, der er godkendt som registreringsansvarlig forening af Sundhedsstyrelsen på baggrund af, at de lever op til nærmere fastsatte krav inden for uddannelse, efteruddannelse, etik, god klinisk praksis, journalføring m.m. Krav om 42 timers efteruddannelse i Zoneterapi hvert 3. år samt 60 timer i Kranio Sakral terapi hvert 3. år.

Tilskud
Sygesikringen Danmark giver tilskud til zoneterapi i gruppe 1, 2 og 5 i alt ca. 670,- kr. om året.

Jeg er endvidere godkendt som behandler for følgende forsikringsselskaber via Danmark

 • Danica Sundhedssikring
 • PenSam
 • Skandia

Jeg har været fuldtidspraktiserende siden 2002